Massiv økning av støtte for Ahusbanen på sosiale medier!

Kjære Ahusbane-venner og forkjempere!

Tusen takk for engasjementet! Vi har fordoblet antall venner som liker siden de siste 2 døgnene og ønsker dere velkommen i støtte- og informasjonsgruppa for Ahusbanen: https://www.facebook.com/ahusbanen

Vi gratulerer Karol Partyka som «liker» nr. 300 og Henrik Børke som «liker» nr. 500!

Vennligst fortsett å dele innleggene våre og oppfordre dine venner til å like siden! Vi må bli enda flere og vår neste milepæl er 1000 «medlemmer» som liker siden!

Vi jobber følger mediaoppslag, jobber mot politikere, følger utviklingen i konseptvalgsutredningen (KVU) av Ahusbanen og skriver egne redaksjonelle innlegg om aktuelle saker og prosessens gang.

Dere kan lese det meste om Ahusbanen på våre hjemmesider:http://ahusbanen.com/

Dere kan følge oss på Twitter: @Ahusbanen ellerhttps://twitter.com/Ahusbanen

eller bli med i vår FB gruppe: https://www.facebook.com/groups/Ahusbanen/

Reklame

Bruk pengene på Ahusbanen!

avisben_borgen

”Når vegvesenet har fått hundretalls millioner de ikke har brukt for, bør pengene gå til T-bane!”

Ben Borgen (Rødt), Grorud, skriver i dag leserinnlegg i Romerikes Blad vedrørende Vegvesenets ubrukte 300 vei-millioner de har til disposisjon:

”Siden vegvesenet åpenbart ikke trenger de 300 ubrukte millionene, kunne vel staten og den nye regjeringen overføre midlene slik at byggingen av T-banen til Ahus kommer i gang raskt. Dette vil være miljøvennlig og føre til at behovet for vei-investeringer reduseres i området som bygges ut mest i Norge. Alle partiene sier at det bare er kollektivsatsing som kan og må være løsningen for fremtiden. Vi i Rødt ber folk merkes seg hvor de andre partiene virkelig vil satse. Når det kommer til prioritering, er det E18 som skal utvides til 12 felt, som vil sluke alle midler. Er det ikke på tide å følge opp partiprogrammene? Her er en gratis mulighet: Inndra de ubrukte midlene og få T-banen i gang raskere!”

Ola Elvestuen (V): «Bygging av Ahusbanen haster!»

Bedre kollektivløsninger er nødvendig, og byggingen av Ahusbanen haster, uttalte stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) på et møte nylig, ifølge AA/Groruddalen 13/11-2013. Elvestuen mente også at Ahusbanen bør bygges uavhengig av Fornebubanen.

Ja, forlengelse av T-banens linje 2 til Ahus er nødvendig og er en samfunnsmessig lønnsom investering. Over halvparten av klimagassutslippene i Oslo/Akershus kommer fra transport. Videre utbygging av kollektivtrafikken er nøkkelen til å få ned utslippene av klimagasser i byområdene. For hver dag som går haster det mer og mer å få ned disse utslippene for å hindre farlige, menneskeskapte klimaendringer. Satsingen på el-biler er bra, men det er ikke tilstrekkelig. Innsatsen må trappes opp, blant annet ved å bygge ut T-banen som ikke slipper ut klimagasser.

Oslo og Akershus fylkeskommune kan gå foran ved blant annet å få fortgang i byggingen av Ahusbanen. Når planleggingen er ferdig i 2015, bør pengene være på plass slik at de fysiske anleggsarbeidene kan starte opp.

Statsviter og lærer ved Markedshøyskolen, Erling Dokk Holm, påpekte i Dagens Næringsliv 2/11-2013 om videre utvikling av Lørenskog kommune, at det er «merkverdig, ja rent ut uforståelig, hvorfor det ikke går en T-bane til Lørenskog». Han mente at effekten for storsamfunnet er mye større ved å forlenge T-banen til Lørenskog enn å bygge Fornebubanen. Han mente at «folk fra Romerike har ikke skreket høyt nok». Det kunne være en årsak til at t-banen fortsatt ikke er forlenget til Ahus selv om planene har eksistert i over 40 år. Dokk Holm redegjorde også for sitt syn på et folkemøte 7/11-2013 i Lørenskog Hus.

Ahusbanen har en sentral rolle i Lørenskog kommunes videre utvikling. Banen vil trekke til seg både ny bolig- og næringsutbygging. Også for videre utvikling av områdene i østre del av Groruddalen har utbygging av Ahusbanen stor betydning. Dersom banen forlenges videre til Lillestrøm, vil dette være en slags vitamininnsprøytning for store deler av Nedre Romerike-regionen.

Les om Ahusbanen på facebook, twitter og på http://www.ahusbanen.com.

Bjørn Edvard Engstrøm

Last ned innlegget her: 20131107_ahusbanen_innlegg

Folkemøtet: «Visjoner for Lørenskog»

http://www.ahusbanen.com var tilstede på møtet i Lørenskog Hus.

Vi presenterer her en artikkel om folkemøtet i Lørenskog Hus, torsdag 07.11 .2013, preget av samferdselsrelaterte saker, boligbygging og næringsutvikling. Ahusbanen har en helt sentral rolle i Lørenskog kommunes videre utvikling, i følge byforsker Erling Dokk Holm, sentrale politikere og øvrige tilhørere.

Last ned vår Artikkel: Visjoner

Saken er også dekket av andre medier her:
Romerikes Blad:
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6969128.ece
http://www.rb.no/lorenskog/nyheter/article6968606.ece
http://www.rb.no/lorenskog/debatt/article6906245.ece

Lørenskog kommune:
https://www.lorenskog.kommune.no/hoye-tanker-om-lorenskog-pa-dialogmote-i-lorenskog-hus.aspx

http://www.lhus.no/dialog

granlund bescow ragnar holm2 holm1

«T-bane til Lørenskog er avgjørende for kommunens identitet»

Det er ikveld Folkemøte kl. 18.00 på Lørenskog Hus: «Visjoner for Lørenskog». Byforsker Erling Dokk Holm er invitert av Lørenskog Kommune for å komme med innspill på kommuneplanleggingen og legge frem sine fremtidsvisjoner for Kommunen. Han har tidligere uttalt: «T-bane til Lørenskog er avgjørende for kommunens identitet».
På møtet kommer rådmann Ragnar Christoffersen, sentrale politikere, samt kommunens nyansatte strategi- og plansjef Jannike Hovland for å gi informasjon om status på kommuneplanleggingen.
http://www.rb.no/lorenskog/debatt/article6906245.ece
Les mer i dagens artikkel i Romerikes Blad, papirutgaven.bilde

Det finnes også noen kritiske røster til Dokk Holm, som mener han ikke har tilstrekkelig lokalkunnskap om Lørenskog og snakker generelt hver gang: http://www.rb.no/lorenskog/debatt/article6935228.ece

«Ahus-bane må prioriteres opp»

«Ahus-bane må prioriteres opp» –
«Kommuner som melder seg ut, kan heller ikke få fordelene».

Romerikes Blad skrev 04.11.2013 på lederplass:
Lederen i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, mener Ahus-bane bør prioriteres foran Fornebu.
Bane må bygges der det bygges boliger, er hans enkle logikk. Bærum er Akershus’ største kommune med over 115.000 innbyggere, og er lite lysten på å vokse ytterligere. Kommunen vil holde bygdepreget og setter en grense på 600 nye boliger i året. Til sammenligning er det ferdigregulert for opptil 7.000 boenheter i Lørenskog som har 35.000 innbyggere. «Bærum har ikke levert et godt eksempel på hvordan veksten skal møtes», uttalte AP-nestleder Helga Pedersen tidligere i år.
Hun har mye rett i det. Alle kommuner som i landets største pressområde må ta ansvar for befolkningsøkningen. Samtidig er ikke veksten en naturlov. Den både kan og må styres, men kommuner som melder seg ut, bør heller ikke prioriteres i kampen om samferdselskronene. Jæger har et absolutt poeng. T-bane drømmen utvikler seg i sneglefart utenfor Oslo. At vårt moderne sykehus på Nordbyhagen (Ahus) ikke har et like moderne tilbringersystem, er en unnlatelsessynd. Det tok over 50 år fra ideen om T-bane ble lansert til nye sentralsykehuset i Akershus (SiA) som ble reist i 1960, til traseen kom inn i finansieringsordningen Oslopakke 3. Fremdeles har vi ikke sett fysiske spor av forlengelsen av Furusetbanen fra Ellingsrud over kommunegrensa til Lørenskog.
Går alt bokstavelig talt på skinner, kan sykehuset som betjener «halve» Oslo, kanskje få bane i 2025. Men det stopper ikke der. T-banen må forlenges til Lillestrøm og Kjeller slik at vi får miljøvennlig transport til og fra et sykehus for tusenvis av ansatte og en halv million potensielle pasienter og deres pårørende. Investering i infrastruktur til metro på Romerike vil gi positiv mening til tidens melodi: å bygge boliger tettere og høyere langs kollektivknutepunktene.
#ahusbanen #kollektivkampanjen #tbane #tbanen
http://www.rb.no/lorenskog/article6954713.eceLeder_RB_04_11_2013