“T-bane til Lørenskog er avgjørende for kommunens identitet”

Det er ikveld Folkemøte kl. 18.00 på Lørenskog Hus: “Visjoner for Lørenskog”. Byforsker Erling Dokk Holm er invitert av Lørenskog Kommune for å komme med innspill på kommuneplanleggingen og legge frem sine fremtidsvisjoner for Kommunen. Han har tidligere uttalt: “T-bane til Lørenskog er avgjørende for kommunens identitet”.
På møtet kommer rådmann Ragnar Christoffersen, sentrale politikere, samt kommunens nyansatte strategi- og plansjef Jannike Hovland for å gi informasjon om status på kommuneplanleggingen.
http://www.rb.no/lorenskog/debatt/article6906245.ece
Les mer i dagens artikkel i Romerikes Blad, papirutgaven.bilde

Det finnes også noen kritiske røster til Dokk Holm, som mener han ikke har tilstrekkelig lokalkunnskap om Lørenskog og snakker generelt hver gang: http://www.rb.no/lorenskog/debatt/article6935228.ece

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s