Bruk pengene på Ahusbanen!

avisben_borgen

”Når vegvesenet har fått hundretalls millioner de ikke har brukt for, bør pengene gå til T-bane!”

Ben Borgen (Rødt), Grorud, skriver i dag leserinnlegg i Romerikes Blad vedrørende Vegvesenets ubrukte 300 vei-millioner de har til disposisjon:

”Siden vegvesenet åpenbart ikke trenger de 300 ubrukte millionene, kunne vel staten og den nye regjeringen overføre midlene slik at byggingen av T-banen til Ahus kommer i gang raskt. Dette vil være miljøvennlig og føre til at behovet for vei-investeringer reduseres i området som bygges ut mest i Norge. Alle partiene sier at det bare er kollektivsatsing som kan og må være løsningen for fremtiden. Vi i Rødt ber folk merkes seg hvor de andre partiene virkelig vil satse. Når det kommer til prioritering, er det E18 som skal utvides til 12 felt, som vil sluke alle midler. Er det ikke på tide å følge opp partiprogrammene? Her er en gratis mulighet: Inndra de ubrukte midlene og få T-banen i gang raskere!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s