Ahusbanen vesentlig for videre utbygging i Lørenskog

Les vårt leserinnlegg i Romerikes Blad, publisert 16.12.2013 på nettutgaven:

http://www.rb.no/lorenskog/debatt/article7048192.ece

rb

Reklame

Ønske om Ahus-bane fra Fjerdingby i Rælingen.

Romerikes Blad, Rælingen v/ Elin Svendsen skriver fredag 27.12.2013:

Øvre Rælingen Vel vil at Rælingen kommune skal gjenopplive planene om tunnel fra Fjerdingby til Lørenskog. De vil også ha en T-bane linje som går direkte fra Fjerdingby til Ahus i Lørenskog. Forslagene kommer som innspill til revideringen av Rælingens kommunedelplan for klima og energi. Et planprogram for revideringen har vært ute på høring nå i høst. Øvre Rælingen Vel var en av seks instanser som kom med høringsuttalelse. Et planforslag, altså et utkast til kommunedelplan, skal etter planen utarbeides i løpet av våren. Til sommeren legges den ut til høring.

bilde

Per Steinar Håklev (H): ”Det beste med prosjektet er fortetting langs T-banen”. Han roste utvikleren for å koble utbygging av Helse-landsby mot framtidig T-bane.

Romerikes Blad har i dag en artikkel på nett om storstilte utbyggingsplaner om Helse-landsby ved Ahus som kan gi 4 – 5.000 nye arbeidsplasser. Området vil bli en hageby-aktig næringsbebyggelse på 3-6 etasjer med fokus på grøntområder med ingen voldsomme dimensjoner. Området vil kunne møte sykehusets fremtidige behov for utvidelser og vil tilby kontorer og helsetjenester som pasienthotell, sykehjem, pleie og omsorg. Området er tenkt som et Campus og medisinsk kompetansesenter med forskning og utvikling. Helse-landsbyen kobles til den fremtidige Ahusbanen.

http://www.rb.no/lorenskog/article7046458.ece

hageby

Ellingsrud velforening: Ahusbanen må bygges snarest mulig.

Høringsuttalelse fra Ellingsrud Velforening til: Plansamarbeidet, regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Høringsfrist 20. desember 2013:

Last ned PDF her: Ellingsrud_velforening

Ellingsrud Velforening mener at det er av vesentlig betydning å få gjennomført byggingen av Ahusbanen så fort som mulig. Befolkningen har allerede ventet i over 40 år på byggingen av denne banestrekningen. Det bør bevilges nok penger slik at det pågående planleggingsarbeidet kan påskyndes mest mulig.

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten bør sammen sikre at pengene til byggingen er på plass når planarbeidet er ferdig i 2015. Det bør om nødvendig ordnes med finansiering utenom Oslopakke 3. Ahusbanen kan og bør bygges uavhengig av Fornebubanen.

Ahusbanen er ikke avhengig av ny sentrumstunnel i Oslo fordi det bare er tale om å forlenge en allerede eksisterende banestrekning fra Ellingsrudåsen til Ahus (t-banens linje 2).

Ahusbanen vil sikre nye boliger og arbeidsplasser langs banetraseen og vil utgjøre en viktig hovedakse for kollektivtransport. I neste omgang bør banen forlenges til Lillestrøm. Ahusbanen vil sikre og videreføre den positive trenden i bruken av kollektivtransport i Oslo-området. Dette er nødvendig for å nå klimamålene.

Med vennlig hilsen
for Ellingsrud Velforening

Anne Grete Orlien, leder                               Bjørn Edvard Engstrøm, nestleder