Per Steinar Håklev (H): ”Det beste med prosjektet er fortetting langs T-banen”. Han roste utvikleren for å koble utbygging av Helse-landsby mot framtidig T-bane.

Romerikes Blad har i dag en artikkel på nett om storstilte utbyggingsplaner om Helse-landsby ved Ahus som kan gi 4 – 5.000 nye arbeidsplasser. Området vil bli en hageby-aktig næringsbebyggelse på 3-6 etasjer med fokus på grøntområder med ingen voldsomme dimensjoner. Området vil kunne møte sykehusets fremtidige behov for utvidelser og vil tilby kontorer og helsetjenester som pasienthotell, sykehjem, pleie og omsorg. Området er tenkt som et Campus og medisinsk kompetansesenter med forskning og utvikling. Helse-landsbyen kobles til den fremtidige Ahusbanen.

http://www.rb.no/lorenskog/article7046458.ece

hageby

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s