Ønske om Ahus-bane fra Fjerdingby i Rælingen.

Romerikes Blad, Rælingen v/ Elin Svendsen skriver fredag 27.12.2013:

Øvre Rælingen Vel vil at Rælingen kommune skal gjenopplive planene om tunnel fra Fjerdingby til Lørenskog. De vil også ha en T-bane linje som går direkte fra Fjerdingby til Ahus i Lørenskog. Forslagene kommer som innspill til revideringen av Rælingens kommunedelplan for klima og energi. Et planprogram for revideringen har vært ute på høring nå i høst. Øvre Rælingen Vel var en av seks instanser som kom med høringsuttalelse. Et planforslag, altså et utkast til kommunedelplan, skal etter planen utarbeides i løpet av våren. Til sommeren legges den ut til høring.

bilde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s