Hadde bare Ahusbanen ligget Vest for Oslo…….

Groruddalen (Østkanten) har ikke nok politikere i sentrale posisjoner. Alle midler prioriteres vestover. Ruter ser ut til å anbefale kapasitetsøkninger i Oslo sentrum og vestover med bygging av Fornebubanen (Pris 10 mrd. kroner), oppgradering av Skøyen- og Majorstua stasjoner, Sentrumstunell for T-banen og tekniske oppgraderinger. Disse prosjektene er flere ganger dyrere enn Ahusbanen (2,5 mrd). Ahusbanen er ikke engang avhengig av noen ny sentrumstunell!

Dette kommer i tillegg til veiutbyggingsplaner for E18 korridor mot vest til 40 mrd. kroner!

Nå må det kjempes om Ahusbane-midler før alt forsvinner vestover!

Et grunnleggende problem for Groruddalen er at befolkningen på ca. 130 000 innbyggere er dårlig representert i Oslo bystyre, Byrådet i Oslo og på Stortinget. Kun 5 av 59 bystyrerepresentanter og kun 1 av 19 representanter på Oslo-benken i Stortinget er bosatt i Groruddalen. Prioriteringene blir deretter.

Les dagens artikkel om Ruters prioriteringer vestover:

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/ahusbanen-kan-bli-skjovet-ut-i-tid-1.11661838

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s