Kommuneplanen 2030: Høringsuttalelse fra Ellingsrud Velforening

Kommuneplanen 2030 Smart, trygg, grønn – Uttalelse fra Ellingsrud Velforening
(Last ned som PDF: Her)

Ellingsrud Velforening vil påpeke at det er altfor sent å utsette byggingen av Ahusbanen fra Ellingsrudåsen til Ahus til perioden 2023-2030. Vi har ventet på banen i over 40 år. Det er allerede i dag et åpenbart behov til stede for å få byggingen gjennomført. Vi som bor i området kjenner forholdene i detalj. Byggingen av Ahusbanen bør fremskyndes mest mulig.

Det handler om å ta slagordet “en levende miljøby” på alvor.

Ahusbanen kan redusere motorvogntrafikken til og fra Oslo gjennom Groruddalen vesentlig. Reduksjon av biltrafikken er nødvendig for bedre fremkommelighet, for å nå nasjonale klimamål og er nødvendig for å bedre luftkvaliteten i Groruddalen. Utslippene av klimagasser i Groruddalen må begrenses så fort som mulig slik at vi kan oppnå klare miljøgevinster. Vi kan ikke vente til 2030 med så viktige tiltak.

Det skjer for tiden en fortetting blant annet i Visperudområdet med bygging av nye arbeidsplasser. Dette skjer både på Oslosiden og på Lørenskogsiden av kommunegrensen. Nye arbeidsplasser er under planlegging, blant annet på området for Bertel O Steen. Lørenskog kommune planlegger både boliger og arbeidsplasser med fortetting langs banetrasséen til Ahus. Alt dette fører til ytterligere transportbehov til og fra Oslo. T-banen må ta denne veksten. Ahusbanen må derfor prioriteres og fremskyndes. Fra før av er det etablert store arbeidsplasser for blant annet Posten, Coca-Cola og Elkjøp i tillegg til over 9 000 ansatte på Ahus. Mange av disse arbeidsreisene bør over på Ahusbanen så fort som mulig.

Det skulle være unødvendig å nevne at Ahusbanen også handler om å frakte syke og pårørende til og fra sykehuset fra tre bydeler i Oslo. Det er ikke bare tale om arbeidsreiser og reiser i fritiden. Bare i Alna bydel bor det ca 48 000 mennesker.

Kommunens plandokument taler om å forlenge t-banen fra “Furuset til Ahus”. Vi går ut fra at dette er en inkurie. Banen går til Ellingsrudåsen, og det handler om å forlenge banen fra Ellingsrudåsen og til Ahus. Traséen og skinnegangen er her allerede lagt ca 100 meter inn i fjellet i retning Ahus.

Oslo, den 24. april 2014

Anne Grete Orlien, leder (sign.)                         Bjørn E. Engstrøm, nestleder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s