Bydel Grorud satser på kollekivtrafikk og T-bane

Alle partiene i Grorud Bydel går inn for å satse på kollektivtiltak. 80% av investeringsbudsjettet for samferdsel skal gå til kollektivtransport. Partiet Rødt står bak forslaget som ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalget. Ben Borgen fra Grorud Rødt håper T-bane blir hovedprioriteten fremover. Rødt ønsker en ny linje på tvers av dalen fra Brynseng til Økern, forlenge T-banen fra Vestli til Nittedal og fra Elingsrudåsen til Ahus (Ahusbanen). I tillegg ønskes en T-banering fra Stovner til Karihaugen/Visperud (sammenkobling av Grorud- og Ahus/Ellingsrudbanen). Leder for bydelsutvalget, Jack Grimsrud (A) mener fremtidens transportløsninger for Oslo og Akershus ikke er storstilt veiutbygging, men kollektivtrafikk – særlig skinnegående. Gjennom vedtaket sier Bydel Grorud nei til utbygging av E18 korridoren vestover, slik styringsgruppa i Oslopakke 3 har foreslått.

(Bilde: faksimile fra Akers Avis/Groruddalen, 28.05.2014)   Bilde

Reklame

Velkommen i Forum for Ahusbanen

Forum for Ahusbanen!

Ellingsrud Velforening ønsker å etablere et Forum for Ahusbanen (FA) hvor politikere, bedrifter, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner kan delta. Formålet er å arbeide sammen for å få realisert bygging av Ahusbanen så fort som mulig.

            Det er behov for et tverrpolitisk og tverrfaglig samarbeid for å få fortgang i byggingen av Ahusbanen. Både politikere, bedrifter, interesseorganisasjoner, fagforeninger og enkeltpersoner har behov for å samarbeide om denne viktige saken. I et tverrpolitisk og tverrfaglig forum kan alle interesserte jobbe sammen om saken, spre informasjon om behovet for Ahusbanen og påvirke beslutningstakere. Et tverrpolitisk forum kan ha større gjennomslagskraft i politiske organer.

Det har vært planer om Ahusbanen i mer 40 år. Nå er tiden inne for å få byggingen realisert. Forventet befolkningsøkning, overfylte veier med busser og biler og krav til reduserte klimautslipp gjør det påkrevet å få bygget Ahusbanen nå. Deler av trafikken må flyttes over fra veiene og over på t-banen. En forlengelse som fase 2 fra Ahus og videre til Lillestrøm bør også utredes. Ahusbanen har stor betydning for utbyggingen av boliger og arbeidsplasser i tilknytning til banetraséen. Over 100 000 personer i Groruddalen ble flyttet fra Aker sykehus til Ahus uten at Ahusbanen var bygget.

Berørte interesseorganisasjoner, fagforeninger, politiske partier, bedrifter, enkeltpersoner osv. blir nå invitert til å delta i Forum for Ahusbanen. Ta kontakt med Ellingsrud Velforening!

Følg oss på åpen gruppe på facebook (ahusbanen), på twitter og på vår hjemmeside, http://www.ahusbanen.com.

Bjørn Edvard Engstrøm,
Ellingsrud Velforening

Man kan svare her: https://www.facebook.com/ahusbanen

Bilde