Velkommen i Forum for Ahusbanen

Forum for Ahusbanen!

Ellingsrud Velforening ønsker å etablere et Forum for Ahusbanen (FA) hvor politikere, bedrifter, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner kan delta. Formålet er å arbeide sammen for å få realisert bygging av Ahusbanen så fort som mulig.

            Det er behov for et tverrpolitisk og tverrfaglig samarbeid for å få fortgang i byggingen av Ahusbanen. Både politikere, bedrifter, interesseorganisasjoner, fagforeninger og enkeltpersoner har behov for å samarbeide om denne viktige saken. I et tverrpolitisk og tverrfaglig forum kan alle interesserte jobbe sammen om saken, spre informasjon om behovet for Ahusbanen og påvirke beslutningstakere. Et tverrpolitisk forum kan ha større gjennomslagskraft i politiske organer.

Det har vært planer om Ahusbanen i mer 40 år. Nå er tiden inne for å få byggingen realisert. Forventet befolkningsøkning, overfylte veier med busser og biler og krav til reduserte klimautslipp gjør det påkrevet å få bygget Ahusbanen nå. Deler av trafikken må flyttes over fra veiene og over på t-banen. En forlengelse som fase 2 fra Ahus og videre til Lillestrøm bør også utredes. Ahusbanen har stor betydning for utbyggingen av boliger og arbeidsplasser i tilknytning til banetraséen. Over 100 000 personer i Groruddalen ble flyttet fra Aker sykehus til Ahus uten at Ahusbanen var bygget.

Berørte interesseorganisasjoner, fagforeninger, politiske partier, bedrifter, enkeltpersoner osv. blir nå invitert til å delta i Forum for Ahusbanen. Ta kontakt med Ellingsrud Velforening!

Følg oss på åpen gruppe på facebook (ahusbanen), på twitter og på vår hjemmeside, http://www.ahusbanen.com.

Bjørn Edvard Engstrøm,
Ellingsrud Velforening

Man kan svare her: https://www.facebook.com/ahusbanen

Bilde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s