Bydel Grorud satser på kollekivtrafikk og T-bane

Alle partiene i Grorud Bydel går inn for å satse på kollektivtiltak. 80% av investeringsbudsjettet for samferdsel skal gå til kollektivtransport. Partiet Rødt står bak forslaget som ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalget. Ben Borgen fra Grorud Rødt håper T-bane blir hovedprioriteten fremover. Rødt ønsker en ny linje på tvers av dalen fra Brynseng til Økern, forlenge T-banen fra Vestli til Nittedal og fra Elingsrudåsen til Ahus (Ahusbanen). I tillegg ønskes en T-banering fra Stovner til Karihaugen/Visperud (sammenkobling av Grorud- og Ahus/Ellingsrudbanen). Leder for bydelsutvalget, Jack Grimsrud (A) mener fremtidens transportløsninger for Oslo og Akershus ikke er storstilt veiutbygging, men kollektivtrafikk – særlig skinnegående. Gjennom vedtaket sier Bydel Grorud nei til utbygging av E18 korridoren vestover, slik styringsgruppa i Oslopakke 3 har foreslått.

(Bilde: faksimile fra Akers Avis/Groruddalen, 28.05.2014)   Bilde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s