Lønnsomt å bygge Ahusbanen!

Byutvikling i Oslo og i byens nærområder er mer lønnsomt enn utbygging av InterCity-tog mot Østfold, Vestfold og Hedmark. Det er mer å vinne på korte avstander mellom boliger og arbeidsplasser enn langpendling til blant annet Halden, Skien og Lillehammer.

Disse synspunktene fremgår av en kronikk i Aftenposten 7. august 2014 skrevet av forsker Harald Minken og professor Petter Næss, ansatt henholdsvis ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Minken og Næss viser til foretatte beregninger hvor det fremgår at InterCity-utbyggingen ikke vil redusere den samlede energibruken i transportsektoren. Langpendlingen med tog kan gi færre bilturer, men flere kjørte kilometer med bil i fritiden. Det er altså snakk om færre, men lengre bilturer. Ser vi på energibruken i boliger, vil vi finne at folk som flytter ut av Oslo får råd til større boliger med flere yttervegger enn i en gjennomsnittlig leilighet i Oslo. Det gir økt energiforbruk, mener de to forskerne. De hevder at InterCity-utbyggingen av jernbanen som er beregnet til 120 milliarder kroner, ikke kan forsvares med klima eller økonomi.

Om ikke fortetting i Oslo skulle være tilstrekkelig, er byutvikling i Drammen og Lillestrøm mye bedre enn langpendling utover mot Østfold, Vestfold og Hedmark, skriver Minken og Næss i sin kronikk. Disse synpunktene bekrefter at utbygging av Ahusbanen til Ahus og deretter til Lillestrøm vil være en samfunnsøkonomisk god investering. Ahusbanen er kostnadsberegnet til ca. 2,5 milliarder kroner, et relativt lite beløp sammenliknet med InterCity-utbyggingen til 120 milliarder kroner.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s