Venter stor befolkningsøkning – Satser på Ahusbanen !

Lørenskog kommune venter en økning i befolkningen på nesten 10 000 nye innbyggere innen 2025. Kommunen vil sikre god og effektiv kollektivtrafikk ved å tilrettelegge for Ahusbanen.

Det er ordfører i Lørenskog kommune, Åge Tovan (A), som forteller dette til Romeriksposten 13. august 2014. Ordfører Tovan viser til forslaget til kommuneplan for Lørenskog. Her satses det på fortetting innenfor dagens byggesone samt utvikling av knutepunkter betjent av jernbanen og Ahusbanen.

Kommuneplanen viderefører aksen Lørenskog – Lillestrøm som tyngdepunkt for Nedre Romerike med bymessige kvaliteter og godt skinnegående kollektivtilbud. Her inngår Ahusbanen i planene. Kommunen vil fortette i knutepunkter slik at man tar vare på natur- og jordbruksområder. Tovan forteller også at kommunen ønsker å gi plass til næringsaktivitet og vil tilrettelegge for en videreutvikling av Ahusområdet. Dette understreker ytterligere behovet for å få ferdigbygget Ahusbanen så fort som mulig.

Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Bilde: Åge Tovan (Ap), Ordfører Lørenskog Kommune

tovan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s