Bymiljøavtaler må sikre finansieringen av Ahusbanen!

Såkalte Bymiljøavtaler skal få fart på kollektivtrafikken i de store byene. Staten bidrar med 26 milliarder kroner frem til 2023. Vi må sikre at også  Ahusbanen nå blir finansiert.

Mange flere flytter til byene samtidig som målet er at trafikkveksten i byene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette krever en stor innsats for å få folk til å sette fra seg bilen til fordel for mer miljøvennlig transport. Ahusbanen vil i sterk grad bidra til økning i kollektivtrafikken med mange tusen reisende hver dag.

 Det skal nå forhandles med kommuner og fylkeskommuner om pengene. Statens vegvesen har fått i oppdrag å lede forhandlingene om bymiljøpengene. I tillegg til bymiljøpotten og belønningsordningen for kollektivtrafikk, er det avsatt 8 milliarder kroner på landsbasis som skal bidra til å øke bruken av sykkel. Utenom bymiljøpengene kommer også statlige investeringer i store infrastrukturprosjekter. Et eksempel på dette er utbyggingen av jernbanen i intercity-området på Østlandet. Denne utbyggingen er kostnadsberegnet til ca 120 milliarder kroner.

 Oslo og Akershus fylkeskommune må nå forhandle slik at Ahusbanen blir sikret nødvendig finansiering. Det samme gjelder penger til Fornebubanen som også er et viktig tiltak for å øke bruken av kollektiv transport i Oslo-området.

 Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening

bane

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s