Akershus Arbeiderparti: Romeriksbanen kommer!

http://akershus.arbeiderparti.no/-/bulletin/show/842377_romerikebanen-kommer?ref=checkpoint

Romerikes Blad omtaler i dag et brev fra Høyres statssekretær i Samferdselsdepartementet, John Ragnar Aarseth, hvor det stilles spørsmål ved utbyggingen av ny t-bane til Ahus og Lillestrøm. – Hele saken beror på en stor misforståelse, sier leder i Akershus Arbeiderparti Sverre Myrli. Selvsagt skal Romerikebanen bygges og arbeidet skal etter planen igangsettes i 2018 slik Oslopakke 3 beskriver – det er det ingen tvil om. Vi opplever også at det er bred tilslutning til å forlenge banen til Lillestrøm og Kjeller.

Utgangspunktet for saken i RB er at Oslo FrP ønsker å skrinlegge utbyggingen av Fornebubanen. – Det er merkverdig å se på det politiske spillet som nå utspiller seg internt i regjeringspartiene i Oslo, sier Myrli. At Oslo FrP, som ikke ønsket å være en del av Oslopakke-forliket, skal bestemme om og hvor vi skal bygge t-baner i Akershus, er jo svært spesielt.

Gruppeleder i Akershus Arbeiderparti, Siri Hov Eggen er like klar: – Vi står ved det forliket vi har inngått med Høyre, KrF, Venstre og Senterpartiet. Å starte en diskusjon om disse prosjektene nå, er meningsløst. Nå forventer vi at Samferdselsdepartementet og regjeringspartiene sørger for at staten bidrar finansielt, slik at begge disse utbyggingene kan igangsettes etter planen. Noe annet vil være helt utenkelig. Vi er også glade for at våre avtaleparter i Akershus også viser vilje til å stå samlet om denne viktige kollektivsatsingen.

Artikkelen hos Akershus Arbeiderparti finnes her:

http://akershus.arbeiderparti.no/-/bulletin/show/842377_romerikebanen-kommer?ref=checkpoint

Artikkel omtaler denne saken i Romerikes Blad: http://www.rb.no/lorenskog/article7631972.ece

VIKTIGERE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s