Carl I. Hagen og bystyregruppa i Oslo FrP vil kjempe for Ahusbanen!

Carl I. Hagen og bystyregruppa i Oslo FrP vil kjempe for Ahusbanen!

Hagen mener Bøhler er frekk og freidig når han beskylder regjeringen for ikke å prioritere Ahusbanen. Han må få gjennomslag i Arbeiderpartiet for finansiering før han sparker oppover mot regjeringen.

Carl I. Hagen sier om Ahusbanen: ”Arbeiderpartiet flyttet pasientene i Groruddalen fra Aker til Ahus uten å sørge for at banen var på plass. Sånn kan vi ikke ha det. I tillegg er det mange som pendler fra Nedre Romerike til Oslo. De trenger et bedre kollektivtilbud. Jeg har snakket med samferdselsministeren og bedt ham være mer offensiv og pågående. Arbeiderpartiet har aldri gått inn for å finansiere Ahusbanen gjennom sine statsbudsjetter. Jeg gleder meg til å se Arbeiderpartiets alternative budsjett og hvor mye penger de setter av til Ahusbanen. Det er fint og flott at Bøhler kjemper internt i sitt parti, men han behøver støtte fra resten av Arbeiderpartiet”, sier Hagen.

Jan Bøhler svarer Hagen: ”Jeg er leder Storbyutvalget i Arbeiderpartiet og vi har fått gjennomslag for at viktige Oslo-prosjekter som Ahusbanen og ny sentrumstunell skal få 70 % statlige finansiering. Nå er det 1 år siden vi gikk ut av regjering og da må vi få lov til å forme nye politikk”, sier Bøhler.

(Hentet fra artikkel i Groruddalen/Akers Avis 03.10.2014 av Kenneth Fossheim. Artikkel finnes ikke i nettversjon enda).

hagen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s