Ahusbanen vil få betydning for mer enn 200 000 personer!

Ahusbanen handler om å knytte sammen Oslo/Groruddalen og Lørenskog kommune. Som en videre utbygging av denne banestrekningen dreier det seg om å knytte sammen Oslo/Groruddalen og Nedre Romerike med Lillestrøm og Kjeller-området.

Utbyggingen av Ahusbanen til Ahus i Lørenskog og videre til Skedsmo, Lillestrøm og Kjeller vil få betydning for minst 230 000 mennesker. Rælingen kommune er også inkludert i dette regnestykket.  Vi snakker her om er en befolkning som er større enn innbyggertallet i Trondheim, Norges tredje største by. Slik sett har Ahusbanen langt større betydning enn Fornebubanen og bør gis første prioritet av staten, Oslo og Akershus fylkeskommune.

Det er naturlig å omdøpe navnet til Ahusbanen/Romeriksbanen. Utbyggingen vil knytte sammen personer, bedrifter, institusjoner osv. fra Oslo og helt opp til Kjeller, blant annet skole- og forskningsmiljøene på Ahus og på Kjeller i Skedsmo kommune.

Utbyggingen vil legge forholdene til rette for knutepunktutbygging langs med banetraséen for boligbygging og næringvirksomhet. Lørenskog kommunes nye Kommuneplan er basert på en slik utbygging. T-banen vil innebære at langt flere kan bruke banen og kan la bilen stå i garasjen på hverdagene. Det er en kjensgjerning at der hvor det ikke er baneløsning med hyppige avganger, bruker folk ofte privatbilen for å forflytte seg. Bussen har vi i dag, og den er ikke konkurransedyktig i denne sammenhengen.

Konferansen om Ahusbanen/Romeriksbanen 24. september 2014 ble vellykket med over 120 personer til stede. Det gjenstår nå viktig arbeid med å følge opp konferansen og finne nye allianser/samarbeidspartnere for å få realisert utbyggingen så fort som mulig.

Det er ikke forsvarlig å vente til etter 2023 slik Samferdselsdepartementet har lagt opp til i sin “Handlingsplan for kollektivtrafikk”. Det er tverrpolitisk enighet om at Ahusbanen/Romeriksbanen skal bygges snarest mulig. Dette må også regjeringen forholde seg til. Byggingen av Ahusbanen/Romeriksbanen må starte opp senest i 2017-2018.

Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Leserinnlegg trykket i Romerikes Blad 14.10.2014

kollasje

innlegg_rb_14_10_2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s