Ahusbanen avgjørende for Regionby Lillestrøm

Lillestrøm skal bli regionby – viktigere enn noen gang å få bygget Ahusbanen/Romeriksbanen!

Plansamarbeidet for Oslo og Akershus arbeider med en regional plan for areal og transport i de to fylkene. Planarbeidet er nødvendig for å håndtere en forventet, sterk befolkningsvekst frem mot 2030.

Plansamarbeidet legger opp til at Lillestrøm skal bli en av flere såkalte regionbyer i Akershus. Lillestrøm er det stedet hvor det er størst potensial for utbygging av nye boliger og næringsvirksomhet. Mangel på skinnegående kommunikasjon er imidlertid en utfordring, og det sies i Drøftingsdokumentet for Plansamarbeidet at T-bane “til Lørenskog og Ahus vil være svært viktig” (side 50). Videre heter det:

“Med nær beliggenhet til Oslo og god tilrettelegging for næringsliv, vil Lørenskog kunne ha potensial for næringsvirksomhet. Ahus er et utgangspunkt for å videreutvikle et kompetansemiljø innen life science, og bør sammen med Kjeller kunne bli en bærebjelke for kompetansevirksomhet.”

Utbyggingen gjør det nødvendig med gode, miljøvennlige transportløsninger. Jernbane og T-bane er ryggraden for persontransport. Skinnegående trafikk med hyppige avganger er selve nøkkelen i den videre utviklingen. Busstrafikk er ikke like konkurransedyktig, fører til enda mer overfylte veier og er ikke like miljøvennlig.

Utbyggingen av Lillestrøm som regionby gjør det mer nødvendig enn noen gang å få satt i gang byggingen av Ahusbanen/Romeriksbanen så fort som mulig. Denne forlengelsen av T-banen vil knytte sammen Oslo/Groruddalen, Ahus i Lørenskog og Lillestrøm-området inkludert skole- og forskningsmiljøene på Kjeller. Forlengelsen vil få daglig betydning for mer enn 200 000 mennesker. Finansieringen av Ahusbanen/Romeriksbanen bør komme på plass i 2015 når Konseptvalgutredningen er ferdig. Regjeringen har forpliktet seg til å betale minst 50% av kostnadene. Selve byggingen bør starte senest i 2018.

Det er antatt at byggingen av T-banen fra Ellingsrudåsen til Ahus, vil ta 3-4 år. Det er en strekning på ca 5 km. Det er planlagt tre nye stasjoner: Visperud, Metrosenteret (Lørenskog bussterminal) og Ahus. Mesteparten av banen vil gå under bakken i fjell og kulvert. Tidligere kostnadsoverslag er satt til ca 2,5 milliarder kroner.

Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening,
Leder av Forum for Ahusbanen/Romeriksbanen
http://www.ahusbanen.no

kart1 horing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s