Leder RB: Ahusbanen før Fornebubanen

Ansvarlig redaktør Magne Storedal i Romerikes Blad på lederplass 11.10.2014 klar og treffsikker i sine bemerkninger rundt at alle samferdselsmidler ser ut til gå prioriteres vestover, hjem til Høyrevelgerne:

Ahusbane før Fornebubane:
Oslo Frp sier som sant er at regjeringens velsignelse til Fornebubanen vil sette en stopper for andre viktige samferdselstiltak, som Ahusbanen, eller Romeriksbanen, som vi ynder å kalle den. Høyres velgere befinner seg riktig nok i Vest-regionen, men det får være grenser hvor mange samferdselsmilliarder som skal gå dit. Fornebubanen er beregnet til 10 milliarder kroner. I tillegg bygges ny E18 til firegangeren. Folk fra Bærum har ikke behov for T-bane, for de kan kjøre el-bil (les Tesla Model S) i kollektivfeltene.
Vest-prosjektene vil legge beslag på alt som er av midler i Oslopakke3 i årevis fremover. Romeriksbanen har ligget inne siden 2006, men blir trolig ikke påbegynt før om minst 10 år. I Oslo og Akershus er det imidlertid tverrpolitisk enighet om at forlengelse av Oslos T-bane nett til sykehuset på Nordbyhagen skal prioriteres i Oslopakke 3 fra 2018 med ferdigstillelse i 2023. Fornebubanen er blitt dobbelt så dyr siden valgkampen da de borgerlige partilederne lovet skinner. Ahusbanen er enklere å bygge og kostnadsberegnet til en fjerdedel av Forbebu-prosjektet. Det er å håpe at press fra både Oslo Frp og Romerikspolitikerne kan få regjeringen på bedre tanker.

Buss for bane vil være en gedigen skuffelse og nedtur for fremtidig utvikling på Nedre Romerike. Det handler ikke bare om at pasienter og pårørende fra Groruddalen skal kunne ta banen til sykehuset sitt, men om en utvikling og fortetting på Nedre Romerike. Etter hvert må jo T-banen forlenges til Lillestrøm og Kjeller. Drømmen er å koble på Grorudbanen (Vestlibanen) over Nittedal fra motsatt side. Investering i infrastruktur til metro på Romerike vil føre til nye holdeplasser og gi en positiv mening til tidens melodi: Å bygge boliger tettere og høyere langs kollektivknutepunktene.

leder_RB_1110_2014

Akershus Arbeiderparti: Romeriksbanen kommer!

http://akershus.arbeiderparti.no/-/bulletin/show/842377_romerikebanen-kommer?ref=checkpoint

Romerikes Blad omtaler i dag et brev fra Høyres statssekretær i Samferdselsdepartementet, John Ragnar Aarseth, hvor det stilles spørsmål ved utbyggingen av ny t-bane til Ahus og Lillestrøm. – Hele saken beror på en stor misforståelse, sier leder i Akershus Arbeiderparti Sverre Myrli. Selvsagt skal Romerikebanen bygges og arbeidet skal etter planen igangsettes i 2018 slik Oslopakke 3 beskriver – det er det ingen tvil om. Vi opplever også at det er bred tilslutning til å forlenge banen til Lillestrøm og Kjeller.

Utgangspunktet for saken i RB er at Oslo FrP ønsker å skrinlegge utbyggingen av Fornebubanen. – Det er merkverdig å se på det politiske spillet som nå utspiller seg internt i regjeringspartiene i Oslo, sier Myrli. At Oslo FrP, som ikke ønsket å være en del av Oslopakke-forliket, skal bestemme om og hvor vi skal bygge t-baner i Akershus, er jo svært spesielt.

Gruppeleder i Akershus Arbeiderparti, Siri Hov Eggen er like klar: – Vi står ved det forliket vi har inngått med Høyre, KrF, Venstre og Senterpartiet. Å starte en diskusjon om disse prosjektene nå, er meningsløst. Nå forventer vi at Samferdselsdepartementet og regjeringspartiene sørger for at staten bidrar finansielt, slik at begge disse utbyggingene kan igangsettes etter planen. Noe annet vil være helt utenkelig. Vi er også glade for at våre avtaleparter i Akershus også viser vilje til å stå samlet om denne viktige kollektivsatsingen.

Artikkelen hos Akershus Arbeiderparti finnes her:

http://akershus.arbeiderparti.no/-/bulletin/show/842377_romerikebanen-kommer?ref=checkpoint

Artikkel omtaler denne saken i Romerikes Blad: http://www.rb.no/lorenskog/article7631972.ece

VIKTIGERE

Carl I. Hagen og bystyregruppa i Oslo FrP vil kjempe for Ahusbanen!

Carl I. Hagen og bystyregruppa i Oslo FrP vil kjempe for Ahusbanen!

Hagen mener Bøhler er frekk og freidig når han beskylder regjeringen for ikke å prioritere Ahusbanen. Han må få gjennomslag i Arbeiderpartiet for finansiering før han sparker oppover mot regjeringen.

Carl I. Hagen sier om Ahusbanen: ”Arbeiderpartiet flyttet pasientene i Groruddalen fra Aker til Ahus uten å sørge for at banen var på plass. Sånn kan vi ikke ha det. I tillegg er det mange som pendler fra Nedre Romerike til Oslo. De trenger et bedre kollektivtilbud. Jeg har snakket med samferdselsministeren og bedt ham være mer offensiv og pågående. Arbeiderpartiet har aldri gått inn for å finansiere Ahusbanen gjennom sine statsbudsjetter. Jeg gleder meg til å se Arbeiderpartiets alternative budsjett og hvor mye penger de setter av til Ahusbanen. Det er fint og flott at Bøhler kjemper internt i sitt parti, men han behøver støtte fra resten av Arbeiderpartiet”, sier Hagen.

Jan Bøhler svarer Hagen: ”Jeg er leder Storbyutvalget i Arbeiderpartiet og vi har fått gjennomslag for at viktige Oslo-prosjekter som Ahusbanen og ny sentrumstunell skal få 70 % statlige finansiering. Nå er det 1 år siden vi gikk ut av regjering og da må vi få lov til å forme nye politikk”, sier Bøhler.

(Hentet fra artikkel i Groruddalen/Akers Avis 03.10.2014 av Kenneth Fossheim. Artikkel finnes ikke i nettversjon enda).

hagen

Jan Bøhler: Vi kan ikke vente med Ahusbanen!

Artikkel av Kenneth Fossheim i Groruddalen / Akers Avis: http://www.groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=13553

Ifølge regjeringen er ikke Ahusbanen aktuell de nærmeste 10 årene. Utspillet får Ap-politiker Jan Bøhler til å steile. Han mener det er håpløst å prioritere Fornebubanen først.

Utspillet fra regjeringen er svært skadelig og hemmende for utviklingen av hele Groruddalen, sier Jan Bøhler, leder av storbyutvalget til Arbeiderpartiet.

I kveld, onsdag, avholder Ellingsrud Vel en konferanse med fokus på realisering av Ahusbanen. I kjølvannet av den har Samferdselsdepartementet blitt invitert til å delta. Invitasjonen ble avslått. For to uker siden lanserte samme departement en handlingsplan for hvordan kollektivtrafikken i byene skal subsidieres fra statlig hold. I den var Fornebubanen, men ikke Ahusbanen, nevnt. Begrunnelsen er at regjeringen ikke anser den som like aktuell. Samtidig begrunner departementet hvorfor ikke Ahusbanen er en del av den skisserte handlingsplanen:

«Prinsipielt sett er Ahusbanen et prosjekt som vil kunne komme innenfor denne ordningen, men på bakgrunn av prosjektets status både når det gjelder planlegging og finansieringsløsning, vil det ikke være aktuelt innenfor en 10-års periode».

Blir forbannet

Utspillet fra Samferdselsdepartementer får Jan Bøhler til å steile.

– Stortinget har vedtatt at veksten i og rundt byene skal møtes med kollektivtrafikk. At de velger å prioritere Fornebubanen først er uforståelig, tordner han.

– Hvorfor det?

– Fordi Bærum kommune viser svært liten vilje til å bygge boliger, mens i Groruddalen, Lørenskog og Skedsmo er de svært positive til boligbygging. Kommuneplanene legger opp til at det kommer en baneløsning. Uten villighet til å bygge boliger rundt kollektivknutepunkter, bør heller andre prosjekter gå foran, mener Bøhler.

Han viser blant annet til at Bærum Høyre har gått i mot tre boligprosjekter nær den nyopprustede Kolsåsbanen.

– Det er ikke noe poeng i investere store penger i tomme t-banevogner, mener han.

Hårete ambisjoner

Storbyutvalget til Arbeiderpartiet, som ledes av Bøhler, har lansert noen svært hårete løfter. De mener at staten bør bidra med 70 prosent av finansieringen i kollektiv-prosjekter. Den blå regjeringen har det samme løftet, men der forplikter staten å betale inntil 50 prosent.

– Vi må likestille infrastruktur i Oslo og i distriktene. Når det bygges tog i Norge, tar staten hele regninga. En slik modell trenger vi også i byene. Hvis ikke vil vi aldri nå klimaambisjonene våre, mener han.

Bøhler peker på fire Oslo-prosjekter som bør være en del av ordningen: Ahusbanen, ny sentrumstunnel, tverrgående t-bane i dalbunnen og Fornebubanen. Det siste forutsetter at Bærum kommune ønsker å bygge flere boliger.

– En dragkamp

Bøhler mener at en tverrgående t-bane i dalbunnen, fra Økern via Breivoll og Kjelsrud til Furuset og så til Ahus, vil bety et enormt løft for dalbunnen. Han vil også forlenge Ahusbanen til Lillestrøm, via Kjeller og Olavsgaard og i en ring til Stovner. Planene har blitt applaudert av partileder Jonas Gahr Støre og av sentralstyret. I tillegg ble alle punktene enstemmig vedtatt i storbyutvalget.

– Hvorfor kommer disse ambisiøse planene nå som dere ikke lenger har makten?

– Jeg har lenge kjempet for at Oslo må få mer penger. Det er ikke til å legge skjul på at dette har vært en dragkamp, spesielt fordi Senterpartiet har hatt kontroll over Kommunaldepartementet og Samferdselsdepartementet, sier han og legger til:

– Men nå har det gått ett år siden valget. Vi fortjener å lansere nye ambisjoner uten å måtte svare for det som har skjedd tidligere.

– Ap er nyrike

Et annet viktig prinsipp for storbyutvalget er at kollektivknutepunktene må komme før utbyggingen skjer.

– Sånn sett er vel byggingen av Ahus et skrekkeksempel. Deres regjering bygde sykehuset og tvangsflyttet Groruddalens pasienter uten å sørge for at banen fulgte etter?

– Jeg var ikke noen forkjemper for pasientflyttingen. Så svaret er ja: Det er dumt og kortsiktig å bygge et sykehus uten gode kollektivforbindelser, sier Bøhler.

– Men nå legger vi opp til et taktskifte i klimapolitikken. Jeg tror det er svært vanskelig å være uenig med oss i disse sakene, sier han.

Akers Avis Groruddalen har ikke lyktes med å få en kommentar fra regjeringen, men til Bergens Tidende sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) følgende:

– Det er politisk spesielt at de nå, i opposisjon, har alle de pengene vi ville sette av – pluss litt til.

Les artikkelen her: Artikkel av Kenneth Fossheim i Groruddalen / Akers Avis: http://www.groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=13553

bøhler