“T-bane til Lørenskog er helt avgjørende”

“T-bane til Lørenskog er helt avgjørende”

T- bane er helt avgjørende – ”Visjoner for Lørenskog”, folkemøte på Lørenskog Hus torsdag 07. November 2013:

”Jeg hadde bedre kjennskap til Lillestrøm enn jeg hadde til Lørenskog. Og slik tror jeg det er for mange som bor i Oslo. En av de viktigste grunnene til at Lørenskog ikke er kjent for mange, er at det ikke går skinnegående kollektivtrafikk dit. T-bane til Lørenskog er helt avgjørende for kommunens identitet. Det er med på å sette kommunen på kartet”, sier Dokk Holm.

– Motorveien ødelegger
Han mener videre at Lørenskog stasjon ligger helt feilplassert i forhold til kommunens sentrum, og sier at jernbanestasjonen rett og slett bør skifte navn slik at det ikke er forvirrende for besøkende. Dokk Holm føler at motorveien ødelegger sentrumsfølelsen i kommunen. Han mener det er med på å splitte kommunen i to, og foreslår et lokk over motorveien fra Solheim til Lørenskog hus.
”De godt utbygde veiene her bidrar til at folk bare kjører gjennom kommunen, men hvis man tar grep tror jeg at Lørenskog har et stort potensiale”, uttaler Dokk Holm.

”Lørenskog kommer aldri til å bli Grünerløkka, men det kan bli en hyggelig småby. Spørsmålet er om Lørenskog skal fortsette å være en forstad som folk kun kjører gjennom, eller om det skal bli en by med sitt eget særpreg. Her må man ta grep om hva man ønsker i kommuneplanleggingen framover”, sier byforsker Erling Dokk Holm.

Han kommer og snakker på et folkemøte i regi av Lørenskog hus torsdag 7. november. Møtet har de kalt: ”Visjoner for Lørenskog”. Det er gratis inngang, men det krever forhåndspåmelding til kulturhuset om man vil være med.

http://www.rb.no/lorenskog/debatt/article6906245.ece

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s