Innlegg

Vår blogg finnes her. Den omtaler forskjellige pressesaker i media.

Ahusbanekonferansen 24.09.2014 i Ellingsrud Kirke: Ahusbanekonferansen_Åpningsinnlegg
Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Ahusbanen bør fremskyndes mest mulig.
Høringsuttalelse til Kommuneplanen i Oslo fra Ellingsrud Velforening Her

1. Prioritet på bygging av Ahusbanen og Fornebubanen, fremfor ny E18 vestover
– for klimaets skyld!  Artikkel av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening her

Groruddalen akterutseilt uten lokale politikere i sentrale posisjoner.
Artikkel av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening her

Hadde bare Ahusbanen ligget Vest for Oslo……
Innlegg som kommentar til utspill om at Ahusbanen ikke vil prioriteres av Ruter
Les artikkel her

Høringsuttalelse fra Ellingsrud velforening til Plansamarbeidet vedrørende snarest mulig bygging av Ahusbanen: Ellingsrud_velforening

Argumentsamling Ahus-banen, Desember 2013 av Bjørn Edvard Engstrøm

Innlegg av Bjørn Edvard Engstrøm:
Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) uttalte nylig:
“Bedre kollektivløsninger er nødvendig, og byggingen av Ahusbanen haster!”
Les innlegg her: innlegg

Resymé av folkemøtet: “Visjoner for Lørenskog”:
Ahusbanen har en avgjørende rolle for kommunens utvikling i følge byforsker Erling Dokk Holm.
Artikkel_Visjoner

holm1

Leserinnlegg i Romerikes Blad 19.09.2013 av Fylkesvaraordfører i Akershus, 
Lars Birger Salvesen (KrF): Leserinnlegg Romerikes Blad 19.09.2013
 leserinnlegg_RB_19_09_2013     leserinnlegg_RB_14_09_2013

Dokumenter og leserinnlegg skrevet av vår redaktør Bjørn Edvard Engstrøm:

Finansiering av Ahusbanen
Artikkel i Romerikes Blad papirutgaven 13.09.2013
(Bearbeidet tekst av Marius Engstrøm)

Ahusbanen historisk og handlingsplanen videre September 2013
Historisk tilbakeblikk og om handlingsplanen videre 19. September 2013

Ahusbanen oppdatering September 2013
Statuskommentar på arbeidet med planlegging, trasévalg, finansiering og fremtidige utvidelsesplaner fra Ahus mot Lillestrøm.

Ahusbanen hva nå?  Leserinnlegg av Bjørn Edvard Engstrøm, publisert i Groruddalen Juli 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s