Ellingsrud velforening: Ahusbanen må bygges snarest mulig.

Høringsuttalelse fra Ellingsrud Velforening til: Plansamarbeidet, regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Høringsfrist 20. desember 2013:

Last ned PDF her: Ellingsrud_velforening

Ellingsrud Velforening mener at det er av vesentlig betydning å få gjennomført byggingen av Ahusbanen så fort som mulig. Befolkningen har allerede ventet i over 40 år på byggingen av denne banestrekningen. Det bør bevilges nok penger slik at det pågående planleggingsarbeidet kan påskyndes mest mulig.

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten bør sammen sikre at pengene til byggingen er på plass når planarbeidet er ferdig i 2015. Det bør om nødvendig ordnes med finansiering utenom Oslopakke 3. Ahusbanen kan og bør bygges uavhengig av Fornebubanen.

Ahusbanen er ikke avhengig av ny sentrumstunnel i Oslo fordi det bare er tale om å forlenge en allerede eksisterende banestrekning fra Ellingsrudåsen til Ahus (t-banens linje 2).

Ahusbanen vil sikre nye boliger og arbeidsplasser langs banetraseen og vil utgjøre en viktig hovedakse for kollektivtransport. I neste omgang bør banen forlenges til Lillestrøm. Ahusbanen vil sikre og videreføre den positive trenden i bruken av kollektivtransport i Oslo-området. Dette er nødvendig for å nå klimamålene.

Med vennlig hilsen
for Ellingsrud Velforening

Anne Grete Orlien, leder                               Bjørn Edvard Engstrøm, nestleder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s