Leder RB: Ahusbanen før Fornebubanen

Ansvarlig redaktør Magne Storedal i Romerikes Blad på lederplass 11.10.2014 klar og treffsikker i sine bemerkninger rundt at alle samferdselsmidler ser ut til gå prioriteres vestover, hjem til Høyrevelgerne:

Ahusbane før Fornebubane:
Oslo Frp sier som sant er at regjeringens velsignelse til Fornebubanen vil sette en stopper for andre viktige samferdselstiltak, som Ahusbanen, eller Romeriksbanen, som vi ynder å kalle den. Høyres velgere befinner seg riktig nok i Vest-regionen, men det får være grenser hvor mange samferdselsmilliarder som skal gå dit. Fornebubanen er beregnet til 10 milliarder kroner. I tillegg bygges ny E18 til firegangeren. Folk fra Bærum har ikke behov for T-bane, for de kan kjøre el-bil (les Tesla Model S) i kollektivfeltene.
Vest-prosjektene vil legge beslag på alt som er av midler i Oslopakke3 i årevis fremover. Romeriksbanen har ligget inne siden 2006, men blir trolig ikke påbegynt før om minst 10 år. I Oslo og Akershus er det imidlertid tverrpolitisk enighet om at forlengelse av Oslos T-bane nett til sykehuset på Nordbyhagen skal prioriteres i Oslopakke 3 fra 2018 med ferdigstillelse i 2023. Fornebubanen er blitt dobbelt så dyr siden valgkampen da de borgerlige partilederne lovet skinner. Ahusbanen er enklere å bygge og kostnadsberegnet til en fjerdedel av Forbebu-prosjektet. Det er å håpe at press fra både Oslo Frp og Romerikspolitikerne kan få regjeringen på bedre tanker.

Buss for bane vil være en gedigen skuffelse og nedtur for fremtidig utvikling på Nedre Romerike. Det handler ikke bare om at pasienter og pårørende fra Groruddalen skal kunne ta banen til sykehuset sitt, men om en utvikling og fortetting på Nedre Romerike. Etter hvert må jo T-banen forlenges til Lillestrøm og Kjeller. Drømmen er å koble på Grorudbanen (Vestlibanen) over Nittedal fra motsatt side. Investering i infrastruktur til metro på Romerike vil føre til nye holdeplasser og gi en positiv mening til tidens melodi: Å bygge boliger tettere og høyere langs kollektivknutepunktene.

leder_RB_1110_2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s