Raskere utbyggingsprosess av Ahusbanen er nødvendig!

En artikkel i Akers Avis/Groruddalen melder 28. mars 2014 fra Årsmøte i Ellingsrud Velforening:

Ellingsrud Velforening ønsker en forsert utbygging av Ahusbanen. Det er for lenge å vente til byggestart i 2018 eller senere. Behovet for denne baneløsningen er åpenbar og har vært det i mange år. Lokalbefolkningen begynner å miste tålmodigheten. Vi har ventet på Ahusbanen i mer enn 40 år! Folk trenger banen for å reise til og fra sykehuset og for mange tusen arbeidsreiser hver dag. Veiene våre er overfylte. Vi orker ikke lenger å sitte i bil- eller busskøer.
Aker Avis/Groruddalen skriver at Lørenskog kommune for tiden arbeider med sin Kommuneplan. Her inngår trasévalget for Ahusbanen og plasseringen av stasjoner for banen på Visperud, Metrosenter og Ahus. Det er mulighet for at Kommuneplanen legges frem for politisk behandling før sommeren 2014.
Samtidig arbeider Ruter med en konseptvalgutredning (KVU) for baneløsning til Ahus og med mulighet for forlengelse til Lillestrøm. Ruter har fått oppdraget av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. KVU’en skal være ferdig mars 2015. 
Ellingsrud Velforening mener at pengene til Ahusbanen bør bevilges slik at byggingen kan settes i gang så fort planleggingsfasen er avsluttet i 2015-2016.

Bilde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s