Fylkesordfører: Det blir Ahusbane!

Fylkesordføreren i Akershus fylkeskommune, Anette Solli (H), lover at det blir bygget T-bane til Ahus. Fylkestingets vedtak om Ahusbanen står ved lag, sier Solli. Dette fastslår fylkesordføreren etter politikerne fra samtlige partier i Lørenskog kommune dagen før uttrykte bekymring for framdriften av saken. Bakgrunnen for bekymringen er at Ruter i sin konseptvalgutredning legger opp til å utrede både bussløsning, bybane og T-baneløsning mellom Groruddalen og Lillestrøm. Det er ikke er aktuelt å bytte ut T-bane til Ahus med buss eller noe annet, sier Solli til Romerikes Blad 7. juni 2014. Hun føyer til at konseptvalgutredningen er en pliktøvelse for å komme videre i prosessen, men som egentlig er unødvendig. Tidligere fylkesordfører i Akershus fylkeskommune, Nils-Aage Jegstad (H), mener at staten har et særskilt ansvar for å finansiere Ahusbanen fordi opptaksområdet til sykehuset ble langt større enn forutsatt. Jegstad sitter nå på Stortinget.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Lover_ahusbane

Reklame