Velkommen til Ahusbanekonferansen i kveld, 24.09.2014

Velkommen i kveld til Ellingsrud Kirke kl. 19.00.a_kollage_ny

konferansen

Reklame

«Vi er klare til å bygge Ahusbanen !!»

Artikkel av Kenneth Fossheim, journalist i Akers Avis / Groruddalen, 17.09.2014.

Link til artikkel i Akers Avis / Groruddalen: Her

Klare til å bygge Ahusbanen… men pengene lar vente på seg.

Ellingsrud Vel og Ahusbanens støttespillere mener tiden er overmoden for å bygge t-bane til Groruddalens lokalsykehus. Imidlertid ser ikke regjeringen ut til å skynde seg. De vil først betale for Fornebubanen.

Onsdag utstyrte Ahusbanens støttespillere seg med slagdrill, hammer og meisel på Ellingsrud t-banestasjon. Med dette ønsket de å understreke at de snart bygger Ahusbanen selv. De er lei av å vente.

– Det har vært snakket om Ahusbanen siden 1960. Nå ønsker vi å poengtere at det er på høy tid å komme i gang. Den er mer aktuell enn noen gang, sier Bjørn Engstrøm, styremedlem i Ellingsrud Vel.

100.000 personer i Groruddalen har måttet bytte lokalsykehus fra Aker til Ahus i Lørenskog. Det er imidlertid ikke enkelt å reise fra Groruddalen til Ahus.

–  Banetraseen burde vært bygget lenge før sykehuset ble bygget. Dessuten er ikke sonene endret, noe som gjør det veldig dyrt å reise til Ahus.

–  Et annet moment er at veiene som binder Oslo og Lørenskog sammen er overfylte. Det er et svært viktig miljøhensyn her, sier Engstrøm.

Glemt av regjeringen

I regjeringens nye handlingsplan for kollektivtransport kommer det fram at Fornebubanen er et av prosjektene der staten skal bidra med 50 prosent av finansieringen. Ahusbanen er ikke nevnt med et eneste ord.

Samferdselsdepartementet rakk ikke å svare på våre henvendelser tirsdag ettermiddag.

–  Dette bør være en grov feil i saksbehandlingen. Vi har tidligere blitt lovet at Ahusbanen skal sikres 50 prosent finansiering. Det forventer vi, sier Engstrøm.

– Er dere opptatt av hvilken av banene som kommer først?

–  Nei, ingen er tjent med polarisering. Begge er viktige og begge må prioriteres, slår lederen i Ellingsrud vel, Anne Grete Orlien fast.

Holder stormøte

Neste onsdag arrangerer Ellingsrud Vel konferanse om Ahusbanen. Dit kommer blant annet Lørenskog-ordfører Åge Tovan, Ruter og flere politikere i Oslo og Akershus.

I øyeblikket jobbes det med å utrede Ahusbanen. Ifølge Oslo kommune skal utredningen være klar i løpet av 2015. Da skal kostnadene være kvalitetssikret. I 2010 ble det antatt at traseen ville koste 2,5 milliarder å bygge. Tallet vil trolig være noe høyere nå.

–  Nå savner vi større engasjement hos byrådet og bystyret. Vi trenger at de engasjerer seg i prosjektet. Hvis ikke vil vi ikke få nødvendig finansiering og da vil prosjektet utsettes ytterligere, sier Engstrøm.

Banetraseen er inne i Oslopakke 3 – det samme er Ahusbanen. Det er ikke konkretisert når byggingen skal starte opp.

Forstår frustrasjonen

Samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby (V), gleder seg til å få den endelige utredningen av Ahusbanen.

–  Når vi har den, kan vi gå videre i arbeidet med å realisere prosjektet, sier hun.

–  Hva tenker du om at regjeringen ikke lover finansiering?

–  Jeg tror det kun handler om at Fornebubanen er lenger fremme i prosessen. De er tydelige på at vi kan forvente oss statlig støtte til store kollektiv-prosjekter og det må vi stole på. Ahusbanen og Fornebubanen er ganske like prosjekter, mener Melby.

– Forstår du frustrasjonen til befolkningen i Groruddalen?

–  Ja, det gjør jeg. Det er håpløst å flytte 100.000 personer fra et sykehus til et annet uten å sørge for at kollektivdekningen er god nok. Det er et horribelt eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det, sier Melby.

–  Men burde ikke banen vært på plass for lengst?

–  Jeg skulle ønske at prosessene gikk raskere, men det er viktig at vi gjør arbeidet grundig, avslutter hun.

Tekst til bilder: LEI AV Å VENTE: Bjarne Hjeltnes (t.v.), Kristin Jonassen, Håkon Rosseland, Ben Borgen, Terje Solheim, Marius Engstrøm og Anne Grete Orlien er lei av å vente på Ahusbanen.

Ahusbanen 01

 

Ahusbanen 05

Konferanse om Ahusbanen 24. September 2014

Det ligger an til en dragkamp mellom statlige og fylkeskommunale politikere om når man klarer å få realisert Ahusbanen. Planarbeidet er planlagt sluttført, slik at Ahusbanen kunne finansieres i neste revisjonsrunde av Nasjonal transportplan i 2018.

Tidsaspektet for realisering av Ahusbanen blir et sentralt tema på Ahusbane-konferansen onsdag 24. September 2014 i Ellingsrud Kirke kl. 19.00, hvor sentrale politikere fra Akershus fylkeskommune, Lørenskog og Oslo kommune, Ruter, Oslopakke 3 og andre organer innen samferdsel stiller i med innlegg og i paneldebatt.

https://www.facebook.com/ahusbanen

konferansenkonf

Alvorlig løftebrudd fra Høyre-politikere i Samferdselsdepartementets «Handlingsplan for kollektivtransport 2014-2023».

Før valget lovte sentrale Høyrepolitikere at Ahusbanen skulle finansieres med 50% statlige midler. Det var FØR valget. Nå har pipa fått en annen lyd i forbindelse med lanseringen av handlingsplanen for hvordan de statlige kollektivmidlene skal fordeles. Ahusbanen er ikke nevnt med et ord!

Fornebubanen som er i sluttfasen av planleggingen og koster 4 ganger så mye, er derimot med i handlingsplanen.

Lørenskog kommune har basert sin nye Kommuneplan på at Ahusbanen blir bygget gjennomen tverrpolitisk enighet, og fylkeskommunale politikere har en rekke ganger lovet at Ahusbanen skal realiseres.

Det ligger an til en dragkamp mellom statlige og fylkeskommunale politikere om man klarer å få realisert Ahusbanen. Planarbeidet er planlagt sluttført, slik at Ahusbanen kunne finansieres i neste revisjonsrunde av Nasjonal transportplan i 2018.

Tidsaspektet for realisering av Ahusbanen blir et sentralt tema på Ahusbane-konferansen onsdag 24. September 2014 i Ellingsrud Kirke kl. 19.00, hvor sentrale politikere, Ruter og andre organer innen samferdsel stiller i med innlegg og i paneldebatt.

Artikkel på RB Nett

Se dagens artikkel i papirutgaven Romerikes Blad skrevet av journalist Per Stokkebryn (08.09.2014).

ahusbanen

Bymiljøavtaler må sikre finansieringen av Ahusbanen!

Såkalte Bymiljøavtaler skal få fart på kollektivtrafikken i de store byene. Staten bidrar med 26 milliarder kroner frem til 2023. Vi må sikre at også  Ahusbanen nå blir finansiert.

Mange flere flytter til byene samtidig som målet er at trafikkveksten i byene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette krever en stor innsats for å få folk til å sette fra seg bilen til fordel for mer miljøvennlig transport. Ahusbanen vil i sterk grad bidra til økning i kollektivtrafikken med mange tusen reisende hver dag.

 Det skal nå forhandles med kommuner og fylkeskommuner om pengene. Statens vegvesen har fått i oppdrag å lede forhandlingene om bymiljøpengene. I tillegg til bymiljøpotten og belønningsordningen for kollektivtrafikk, er det avsatt 8 milliarder kroner på landsbasis som skal bidra til å øke bruken av sykkel. Utenom bymiljøpengene kommer også statlige investeringer i store infrastrukturprosjekter. Et eksempel på dette er utbyggingen av jernbanen i intercity-området på Østlandet. Denne utbyggingen er kostnadsberegnet til ca 120 milliarder kroner.

 Oslo og Akershus fylkeskommune må nå forhandle slik at Ahusbanen blir sikret nødvendig finansiering. Det samme gjelder penger til Fornebubanen som også er et viktig tiltak for å øke bruken av kollektiv transport i Oslo-området.

 Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening

bane