Venter stor befolkningsøkning – Satser på Ahusbanen !

Lørenskog kommune venter en økning i befolkningen på nesten 10 000 nye innbyggere innen 2025. Kommunen vil sikre god og effektiv kollektivtrafikk ved å tilrettelegge for Ahusbanen.

Det er ordfører i Lørenskog kommune, Åge Tovan (A), som forteller dette til Romeriksposten 13. august 2014. Ordfører Tovan viser til forslaget til kommuneplan for Lørenskog. Her satses det på fortetting innenfor dagens byggesone samt utvikling av knutepunkter betjent av jernbanen og Ahusbanen.

Kommuneplanen viderefører aksen Lørenskog – Lillestrøm som tyngdepunkt for Nedre Romerike med bymessige kvaliteter og godt skinnegående kollektivtilbud. Her inngår Ahusbanen i planene. Kommunen vil fortette i knutepunkter slik at man tar vare på natur- og jordbruksområder. Tovan forteller også at kommunen ønsker å gi plass til næringsaktivitet og vil tilrettelegge for en videreutvikling av Ahusområdet. Dette understreker ytterligere behovet for å få ferdigbygget Ahusbanen så fort som mulig.

Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Bilde: Åge Tovan (Ap), Ordfører Lørenskog Kommune

tovan

Reklame

Lønnsomt å bygge Ahusbanen!

Byutvikling i Oslo og i byens nærområder er mer lønnsomt enn utbygging av InterCity-tog mot Østfold, Vestfold og Hedmark. Det er mer å vinne på korte avstander mellom boliger og arbeidsplasser enn langpendling til blant annet Halden, Skien og Lillehammer.

Disse synspunktene fremgår av en kronikk i Aftenposten 7. august 2014 skrevet av forsker Harald Minken og professor Petter Næss, ansatt henholdsvis ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Minken og Næss viser til foretatte beregninger hvor det fremgår at InterCity-utbyggingen ikke vil redusere den samlede energibruken i transportsektoren. Langpendlingen med tog kan gi færre bilturer, men flere kjørte kilometer med bil i fritiden. Det er altså snakk om færre, men lengre bilturer. Ser vi på energibruken i boliger, vil vi finne at folk som flytter ut av Oslo får råd til større boliger med flere yttervegger enn i en gjennomsnittlig leilighet i Oslo. Det gir økt energiforbruk, mener de to forskerne. De hevder at InterCity-utbyggingen av jernbanen som er beregnet til 120 milliarder kroner, ikke kan forsvares med klima eller økonomi.

Om ikke fortetting i Oslo skulle være tilstrekkelig, er byutvikling i Drammen og Lillestrøm mye bedre enn langpendling utover mot Østfold, Vestfold og Hedmark, skriver Minken og Næss i sin kronikk. Disse synpunktene bekrefter at utbygging av Ahusbanen til Ahus og deretter til Lillestrøm vil være en samfunnsøkonomisk god investering. Ahusbanen er kostnadsberegnet til ca. 2,5 milliarder kroner, et relativt lite beløp sammenliknet med InterCity-utbyggingen til 120 milliarder kroner.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening